Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Auktion24 den 13 April 2015
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 101-200 av totalt 421)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
101 SOLDATSVÄRD, SWORD
svenskt, m/1653, möjligen ryttarsvärd, vapnet är stort och tungt, klinga med Wira-stämplar samt liten kassationstämpel för flottan, 96 cm, klinga 78 cm
70000 SEK 65000 SEK
102 SOLDATSVÄRD, SWORD
m/1653, möjligen ryttarsvärd, vapnet är stort och tungt, klinga med Wira-stämplar, handbygel med kassationsstämpel, 99 cm, klinga 81 cm; kavellindning saknas, klingan med smärre hack, gripbound missing
50000 SEK 40000 SEK
103 SOLDATVÄRJA, SWORD
svensk, 1660-tals modell för infanteriet, klinga med Wira-stämplar, 87 cm, klinga 73 cm; kavellindning saknas, gripbound missing. Historik: Jmfr exemplar på Armemuseum med klinga daterad 1667
30000 SEK Not Sold
104 SOLDATVÄRJA, SWORD
svensk, 1670-tals modell för infanteriet, klinga med smedstämpel, 94 cm, klinga 79 cm; kavellindningens mellantråd saknas
40000 SEK Not Sold
105 VÄRJFÄSTE, HILT
svenskt, m/1685 för infanteriet; senare klinga 86 cm, senare kavel. Blade and grip later
4000 SEK 5500 SEK
106 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, balja, 89 cm, klinga 73,5 cm
3500 SEK 5000 SEK
107 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 89,5 cm, klinga 74 cm
2500 SEK 3000 SEK
108 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 89,5 cm, klinga 74,5 cm; lindning saknas. Gripbound missing
2500 SEK 2200 SEK
109 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 90 cm, klinga 75 cm; lindning saknas. Gripbound missing
2000 SEK 2500 SEK
110 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad kavallerimanskapsvärja m/1711, 89 cm, klinga 74 cm
7000 SEK 15000 SEK
111 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, tidigt 1700-tal, förgyllt mässingfäste med dekor, klinga med dekorstämplar, 108 cm, klinga 90,5 cm; kavellindning saknas, skador
20000 SEK 26000 SEK
112 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, ca 1740, fäste med spår av förgyllning, klinga med blodrand och text, 98 cm, klinga 81 cm; senare lindning, klinga med rostskador. Later gripbound, blade with rustdamages
7000 SEK 16500 SEK
113 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, ca 1770-80, förgyllt fäste, tysk klinga med etsad dekor, namnschiffer under krona, 102 cm
8000 SEK 12500 SEK
114 KAVALLERIMANSKAPSVÄRJA
svensk, m/1739, mässingsfäste med svärdsfejarstämpel, parerstång med kron stämpel, klinga med P stämpel samt dekorstämplar, 113 cm, klinga 96 cm
25000 SEK 23000 SEK
115 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, m/1807 för infanteriet, 85 cm, klinga 70 cm; parerstång med lagning från brukstid, klingan kort
2000 SEK 2500 SEK
116 SABEL, SABRE
m/1775 för Savolax lätta infanteri regemente, parerstång märkt K, 80 cm
3000 SEK 3700 SEK
117 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, ursprungligen m 1770 för dragon, troligen omändrad 1806 då man avlägsnat den inre parerplåten, 102 cm, klinga 89 cm,
5000 SEK 7500 SEK
118 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, förgyllt fäste med lilla riksvapnet, Tysk klinga med etsad dekor, 83,5 cm, klinga 69,5 cm; klingan med hack. Blade with nicks
5000 SEK 4000 SEK
119 OFFICERSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, förgyllt fäste, tysk klinga, 99 cm, klinga 86 cm
5000 SEK 3000 SEK
120 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, förgyllt fäste med lilla riksvapnet, klinga med etsad dekor av FÄDERNESLANDET mm, 90 cm, klinga 78,5 cm; klingan av och lagad ca 30 cm från spetsen. Blade brooken and repaired
3000 SEK 3200 SEK
121 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1790, s.k Svensksunds-sabel, mässingsfäste med Gustaf III emblem, klinga med fem blodrännor, 79 cm, klinga 66 cm; klinga med smärre hack.Blade with small nicks, Historik: Utdelad till officer som deltagit i slaget vid Svensksund
8000 SEK 10500 SEK
122 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1790, s.k Svensksunds-sabel, mässingsfäste med Gustaf III emblem, klinga med fem blodrännor, 79 cm, klinga 67 cm; klinga med rostskador. Blade with rust damages, Historik: Utdelad till officer som deltagit i slaget vid Svensksund
6000 SEK 6700 SEK
123 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, mässingsfäste, tysk klinga märkt Solingen W Tesche p s, 99,5 cm, klinga 87 cm; fästets emblem saknas. Emblem on hilt missing
3000 SEK 3000 SEK
124 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1700-tal, mässingsfäste med lejonkappa, 87 cm, klinga 74 cm; klinga med rostskador, blade with rustdamages
3000 SEK 2200 SEK
125 ORDENSSABEL, SABRE
sent , 1700-tal, mässingfäste med spår av försilvring, lejonkappa, 88 cm, klinga 74 cm
5000 SEK 4200 SEK
126 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1800, förgyllt fäste, 89 cm, klinga 75 cm; kavel med skador.Grip with damages
2000 SEK 1500 SEK
127 OFFICERS SABEL, SABRE
svensk, tidigt 1800-tal, för husarer, fäste i mässing, klinga med etsad dekor, 92 cm, blade 79 cm; fäste med slitage. Hilt worn
1500 SEK 2700 SEK
128 SABELFÄSTE, HILT
svensk, ca 1800 för husarofficer, senare monterad med dansk klinga, 70 cm, klinga 58 cm; ca 20 cm av klingan saknas. Part of blade missing
1200 SEK 2000 SEK
129 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1790-1800, för husarofficer, fäste och baljabeslag med spår av förgyllning, 103 cm, klinga 87 cm; slitage, baljläder senare, leather on scabbard later
7000 SEK 8500 SEK
130 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1810, fäste och baljbeslag med förgylld dekor, klinga med etsad förgylld och blånerad dekor samt text Järn till wårt försvar, Le Fer pour nous Defendre, 93,5 cm, klinga 78,5 cm; small damages, grip with later atached rivet for the pommel
25000 SEK 29000 SEK
131 OFFICERS VÄRJA, OFFICERS SWORD
fäste i mässing troligen tyskt, tidigt 1700-tal, monterad med svensk infanteriklinga m/1685, 101 cm, klinga 84 cm; kavellindning saknas, senare nitknapp. Gripbound missing, tangnut later
5000 SEK 4000 SEK
132 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1770-80 tal, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor av Gustaf III monogram samt tre kronor, 89cm, klinga 74 cm; senare kavellindning. Later gripbound
4000 SEK 4500 SEK
133 INFANTEROFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1800, förgyllt fäste, klinga med etsad förgylld och blånerad dekor, 100 cm, klinga 82,5 cm; en kavelkrans senare, klingans spets med slipning. One turks head later,small damages
5000 SEK 4700 SEK
134 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1800, förgyllt fäste, klinga med etsad förgylld och blånerad dekor med text PRO DEO ET PATRIA, 94 cm, klinga 78 cm;senare kavellindning. Later gripbound
4000 SEK 4000 SEK
135 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1800, klinga med etsad dekor, 94 cm, klinga 77 cm
2500 SEK 2700 SEK
136 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1800, Klinga med etsad dekor av Gustaf IV Adolfs monogram, 97 cm, klinga 80 cm; senare lindning. Gripbound later
3000 SEK 3200 SEK
137 OFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1820-40, förgyllt fäste, klinga med etsad och förgylld dekor av Carl XIV Johans- och kronprins Oscars monogram mm, 98 cm, klinga 83,5 cm; fäste med lagning, balja defekt, doppsko saknas
2500 SEK 2200 SEK
138 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1820-40, förgyllt fäste, klinga med etsad, förgylld och blånerad dekor av Carl XIV Johans monogram mm, 92 cm, klinga 78,5 cm; senare kavellindning samt nitknapp, gripbound and tangnut later
4000 SEK 5200 SEK
139 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1850-tal, förgyllt fäste, klinga av Wahlfeldts konstruktion, 91 cm, klinga 76 cm
1500 SEK 2200 SEK
140 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1830-40, modell använd bl.a vid kronprins Oscars (I) stab, mässingsfäste, balja, 96,5 cm, klinga 84 cm
3000 SEK 4000 SEK
141 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, för infanteriet, förgyllt fäste, G E Svalling, Mölntorp, balja, 102 cm, klinga 89 cm
1700 SEK 2700 SEK
142 JÄGMÄSTARSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, fäste och baljbeslag med förgylld dekor, 88,5 cm, klinga 75 cm
5000 SEK 9000 SEK
143 UNIFORMSVÄRJA, SABRE
svensk, m/1824 för sjöofficer, fäste och baljbeslag av förgylld mässing, klinga med etsad dekor av bl a Karl XIV Johans monogram, 90 cm, klinga 78 cm; kavel med lagning. Grip with repaire
6000 SEK Not Sold
144 SABEL, SABRE
svensk, m/1846 för flaggunderofficer vid flottan, mässingsfäste, balja, 86 cm, klinga 73 cm
5000 SEK 5500 SEK
145 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915 för flottan, G E Svalling (Mölntorp), fäste med ägargravyr F Fernegård, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja med ägarinitialer,med koppel, 89 cm, klinga 74,5 cm
3000 SEK 8500 SEK
146 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915 för flottan, E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad dekor, balja, 87,5 cm, klinga 74,5 cm
3000 SEK 3500 SEK
147 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, s k bröllopssabel med smal parerplåt, fästet märkt E Gumaelius Stockholm, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2000 SEK 2700 SEK
148 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, tysk tillverkning, s k bröllopssabel, balja efter 1912, 101 cm, klinga 86 cm
2000 SEK 2700 SEK
149 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, tysk tillverkning, s k bröllopssabel, balja efter 1912, 100 cm, blade 86 cm
2000 SEK 3500 SEK
150 SABEL, SABRE
svensk, m/1893 för sergant vid kavalleriet, s.k. bröllopssabel, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
1700 SEK 2000 SEK
151 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, variant av balja, 103 cm, klinga 89,5 cm; baljan med smärre skador. Scabbard with small damages
2000 SEK 2500 SEK
152 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899, för infanteriet, E Svalling, Eskilstuna, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2500 SEK 3500 SEK
153 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, klingan med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2000 SEK 2700 SEK
154 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 99 cm, klinga 86 cm, smärre skador, small damages
1700 SEK 2000 SEK
155 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, G E Svalling Rosenfors, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 103 cm, klinga 89 cm; klinga med smärre slipning. Blade with minor grading
1700 SEK 2200 SEK
156 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 99,5 cm, klinga 86,5 cm
2000 SEK 3700 SEK
157 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, kavel av horn, klinga Galon imp med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86,5 cm
2000 SEK 2700 SEK
158 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, klingan Carl Eichhorn, Solingen, etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 93,5 cm, klinga 79,5 cm
2000 SEK 3700 SEK
159 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga Carl Eickhorn Solingen, etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100,5 cm, klinga 86 cm
2000 SEK 2700 SEK
160 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1791 för husar, klinga med P-stämpel, 101,5 cm; rostskador, slitage
2000 SEK 2200 SEK
161 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1807 för kavalleriet, Zetterberg (Eskilstuna)balja, 101 cm; kavel med skador, klingan med smärre hack. Damages
2500 SEK 4000 SEK
162 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1814 för dragoner, mässingsfäste, styrskena märkt US 81, klingrygg märkt Manufacture de Solingen, balja, 104 cm; skador, balja med mindre hål. Damages
2500 SEK 6000 SEK
163 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1825 för kavalleriet, baljans doppsko med ankar stämpel (Eskilstuna), 103,5 cm; slitage. Worn
2000 SEK 2700 SEK
164 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1825 för kavalleriet, 104 cm
2000 SEK Not Sold
165 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja, 104 cm; lindning med skador; Gripwire with damage
1500 SEK 2000 SEK
166 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja efter 1912, 104 cm
1500 SEK 1500 SEK
167 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja, 104 cm
1700 SEK 1500 SEK
168 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1867, för kavalleriet, nummerriktigt balja efter 1912, A4/3 No 14, 105 cm
1500 SEK 1200 SEK
169 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, Svalling Eskilstuna, balja efter 1912, 110 cm
1500 SEK 2000 SEK
170 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja efter 1912, 110 cm
1500 SEK 1200 SEK
171 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, G E Svalling, Mölntorp, balja efter 1912, 109 cm
1500 SEK 1200 SEK
172 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, M/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna, nummerriktig balja efter 1912, 5 R 6 S No 53, 109 cm; slitage, worn
1000 SEK 800 SEK
173 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, balja, 102,5 cm; slitage. Worn
1200 SEK 1700 SEK
174 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, 101 cm
1000 SEK Not Sold
175 OFFICERS SABRE
Russian, early 19th century, for light cavalry, hilt in brass, blade with Alexander I monogram and the russian eagle, 94 cm, blade 80 cm; grip worn
25000 SEK 29000 SEK
176 TROOPERS SABRE
Russian, pattern 1809 for light cavalry, hilt and scabbard with marks, 101,5 cm, blade 87 cm
25000 SEK 41000 SEK
177 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for officer, hilt with text: For bravery, cap with S:t Anne badge in enamel (damaged), blade by W. Clauberg Solingen, etched, guilded and bluened decoration, scabbard.97.5 cm, blade 83 cm. Provenance: Colonel Alexander Uggla, 1823-1898
80000 SEK 90000 SEK
178 SHASHKA
Russian, pattern 1881, blade W Clauberg Solingen, etched decoration with the russian eagle, worn.Provenance; bought in Afgahnistan in the 1970-ties
5000 SEK 7500 SEK
179 OFFICERS SABRE
Russian, pattern 1913, hilt with Nicholas II monogram , blade F Fichter Solingen, etched decoration with Nicholas II monogram and the russian eagle, 94,5 cm, blade 79 cm; worn, blade with rustdamages
5000 SEK 11000 SEK
180 OFFICERS SABRE
Russia, pattern 1914 for the navy, hilt with Nicholaus II monogram, Solingen blade with etched decoration, 98 cm, blade 84 cm; blade slightly sharpened
12000 SEK 31000 SEK
181 SCABBARD
for Russian schaska, ca 1900, 83 cm
1000 SEK 2200 SEK
182 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1734, för kavalleri, fäste i järn, klinga med spår av etsad dekor, 98 cm, klinga 84 cm,
30000 SEK 60000 SEK
183 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1750 för kavalleriet, parerstång med svärdsfejarstämpel, parerplåt med avlägsnat monogram, troligen för norska trupper, 100 cm; handbygelns övre del saknas, klinga med hack. Damages
2500 SEK 5500 SEK
184 VÄRJA, SWORD
dansk, m/1701 för infanteriet, klinga med spår av etsad dekor, 88 cm, klinga, 72,5 cm; skador.Damages
4000 SEK 9000 SEK
185 HILT
Preussian, pattern 1733, in brass, h 17 cm; quillon later
4000 SEK 11500 SEK
186 TROOPERS SWORD
British, pattern 1796, heavy cavalry, swedish m/1808, scabbard with makers mark engraved Woolley Deakin & Co, blade with a crowned 4, back of blade with swedish mark 23R, B No 41 (and english mark LGII ?), 101,5 cm, blade 88 cm; blade with nicks
7000 SEK 15000 SEK
187 OFFICERS SABRE
English, ca 1830, Mameluck model, hilt and scabbard mounts gilded, blade with etched decoration, George IV etc, 92 cm, blade 79 cm
8000 SEK 14000 SEK
188 OFFICERS SABRE
English, mid 19th century, 1800-talets mitt, hilt in iron, scabbard, 92 cm, blade 78 cm
2500 SEK 4700 SEK
189 CUIRASSIER OFFICERS SWORD
ca 1830-40, hilt and scabbard in gilded brass, blade with etched, gilded and bluened decoration, scabbard, 101,5 cm, blade 87 cm; scabbard with small dents, one scabbardmount with small repaire
40000 SEK Not Sold
190 OFFICERSSABEL, SABRE
dansk, ca 1820, fäste och balja i mässing, 87 cm, klinga 73 cm, blade with rust, small parts on hilt missing
7000 SEK 12000 SEK
191 OFFICERSSABEL, SABRE
dansk, ca 1800, mässingsfäste, klinga med spår av etsad dekor, danmarks vapen mm, balja, 87,5 cm, klinga 74 cm,
5000 SEK 9500 SEK
192 SABRE
Austrian, second half of the 19th century, 1800-talets senare hälft, gilded mounts, blade with etched decoration, scabbard, 90,5 cm, blade 78 cm; later grip plates
3000 SEK 6000 SEK
193 OFFICERS SABRE
Prussian, pattern 1889 for infantry, blade WK&C, scabbard, 95,5 cm, blade 80,5 cm
1500 SEK 2500 SEK
194 OFFICERS SABRE
Prussian, pattern 1889 for infantry, blade Alex Coppel,Solingen, scabbard, 96 cm, blade 80,5 cm
1500 SEK 3500 SEK
195 OFFICERS SWORD
German, late 19th century, blade Weyersberg Kirschbaum & co Solingen, back of blade with crowned W and 88, scabbard, 100 cm, blade 83,5 cm
1500 SEK 2000 SEK
196 OFFICERS SABRE
similar to the french typ An XI for light cavalry, ca 1800, hilt and scabbard in brass, blade with etched decoration, 98 cm, blade 84 cm; scabbard with damages
2000 SEK 3200 SEK
197 OFFICERS SABRE
French, ca 1820, light cavalry, hilt in brass, blade with etched decoration, scabbard, 97 cm, blade 83 cm; side bars later, small damages
2500 SEK 3700 SEK
198 TROOPERS SABRE
French, pattern 1816, modified for the Spahis cavalry in Northafrica, scabbard, 94 cm
2000 SEK 3200 SEK
199 TROOPERS SABRE
French, pattern 1822, light cavalry, blade Chatellerault 1845, Scabbard, 106 cm
2000 SEK 3500 SEK
200 OFFICERS SABRE
French, pattern 1822, light cavalry, blade Chatellerault Juni 1914, Scabbard, 109 cm, blade 94 cm
2000 SEK 3200 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(101-200 av totalt 421)