Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Auktion 26 den 18 april 2016
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 101-200 av totalt 419)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
101 PERCUSSION REVOLVER
Colt pocket, m/1849, no 189202, backstrap with engraved text; C G Turnbull Hartford R . Co A No 14, 22,5 cm
7000 SEK 16000 SEK
102 PERCUSSION REVOLVER
Remington New Model, No 102002, gripplate with inspectors mark, 35 cm; forend sight later
8000 SEK 10000 SEK
103 PERCUSSION REVOLVER
Remington New Model, No 49683, gripplate with inspectors mark, 35 cm; cylinder sprint later, grip plate with repaire
7000 SEK 8000 SEK
104 PERCUSSION REVOLVER
E Whitney Pocket, N Haven, No 26942, 27,5 cm, original case, accesories not original, lining probanly later
10000 SEK 24000 SEK
105 PERCUSSION REVOLVER
Manhattan Pocket, No 515, 28 cm
6000 SEK 8500 SEK
106 WHEEL LOCK RIFLE
ca 1670-80, barrel with makers mark WM, 108cm, cal ca 17 mm; part of staghorn decorations later, stock with repaires, patch-box cover and ramrod later
25000 SEK 46000 SEK
107 FLINTLOCK RIFLE
mid 17th century, 1600-talets mitt, lock with engraved decoration, stock with staghorn decorations, 126 cm, cal ca 8 mm; lock possibly not originally for this rifle, stock with damages and repaires
15000 SEK 28000 SEK
108 WHEEL LOCK RIFLE
German, early 18th century, tidigt 1700-tal, lock with engraved decorations, mounts in iron, 113 cm, cal ca 16 mm; damages and repaires
15000 SEK 24000 SEK
109 FLINTLOCK WENDER SPORTING GUN
mid 18th century, 1700-talets mitt, barrels with text in silver N MICHAEL BAYER IN WIRTZBERG, mounts in brass, 125 cm, hammer with repaire small damages
20000 SEK 15000 SEK
110 FLINTLÅSGEVÄR, FLINTLOCK SPORTING GUN
sent 1700-tal, lås sign C W Kyhl Kiöbenhavn, damaskerad pipa med silverdekor, järnbeslag, 124 cm; säkring saknas. Safety catch missing
12000 SEK 15000 SEK
111 FLINTLOCK BLUNDERBUSS
English, second half of the 18th century, 1700-talets senare hälft, lock signed GREGORY, barrel in brass with London proof marks, brassmounts, 74 cm; for end stock with small repaires
8000 SEK 14000 SEK
112 FLINTLOCK GUN
18th century, 1700-tal, barrel dated 1658, mounts in brass and iron, 132 cm
5000 SEK Not Sold
113 RIFLE
late 18th century, barrel with engraved name and A HANAU, brass mounts, 108 cm, cal ca 16 mm; lock later, damages and repaires
3000 SEK 5000 SEK
114 SLAGLÅSGEVÄR
omändrat från flintlås, 1700-talets senare hälft, lås och pipa signerade I S Christopher Stralsund, (Stralsund var i svensk ägo 1648-1815) mässingsbeslag, tummplåt i silver med text År 1785 skienckt af Frid: Tede B L Hårdh, 132 cm; smärre skador
5000 SEK 5000 SEK
115 SLAGLÅS STUDSARE, PERCUSSION RIFLE
1800-talets mitt, stålbeslag, 114,5 cm, cal ca 15 mm
2500 SEK 5000 SEK
116 PERCUSSION RIFLE
ca 1850, lock signed J LANZ, engraved steel mounts, 94 cm; small damages, hammerscrew later
5000 SEK 7500 SEK
117 PERCUSSION REVOLVING RIFLE
English, mid 19th century, 1800-talets mitt, signed J BEATTIE 205 REGENT STREET. LONDON, cylinder with London proof marks, 113,5 cm
25000 SEK 20000 SEK
118 AIR GUN
mid 19th century, 1800-talets mitt, strike-pumptype, brass cylindre signed C A Fischer & Sohn in Lübeck, No 1999, 118 cm
10000 SEK 13000 SEK
119 SWORD-RAPIER
German, ca 1600, hilt in iron, ricasso with makers mark ST and crown (Wolfgang Stantler, München), 100 cm, blade 79 cm, thought to be from the Munich Town Guard; tangnut missing
75000 SEK Not Sold
120 RAPIER
ca 1600, iron hilt, blade with text IHS, 121 cm, blade 102 cm; gripbound defect, one turks head missing
25000 SEK 15000 SEK
121 COMPOSITE RAPIER
ca 1620, hilt in iron, later blade, 120 cm, blade 99 cm, sheels with damages
7000 SEK 16000 SEK
122 COMPOSITE RAPIER
ca 1620, hilt in iron, later blade, 129 cm, blade 107 cm; hilt with repaire, gripbound with damages, one turks head missing
7000 SEK 11000 SEK
123 OFFICERS VÄRJA, SWORD
svensk-holländsk modell, ca 1630-40, järnfäste med stålskuren dekor och tummbygel, läderklädd kavel, klinga med etsad dekor, 107 cm, klinga 93 cm;
40000 SEK 70000 SEK
124 OFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk-holländsk modell, ca 1630-40, järnfäste med tummbygel, 101 cm, klinga 86,5 cm; kavellindning samt nitknapp saknas. Gripbound and tangnut missing
20000 SEK 20000 SEK
125 SWORD
Norsk, tidigt 1700-tal, sammansatt av äldre delar, järnfäste med tumbygel, knapp och klinga sent 1500-tal, klinga med bokstäver samt dekorstämplar, 102 cm, klinga 87 cm. Proveniens: Marja Hedberg-Braatens vapensamling, Bjersjölagårds slott, nr 330
10000 SEK 10000 SEK
126 DRABANTVÄRJA
svensk, m/1701, förgyllt mässingsfäste, klinga med P stämpel, 113 cm, klinga 97 cm, smärre skador. Minor damages. Proveniens: Töjhusmuseet Köpenhamn. En av de värjor som danskarna tog vid den Gottorpska fästningen Tönningens kapitulation i maj 1713: Identiskt exemplar påträffat i västmanländsk kyrka 2004. Fyndet gör att man med stor sannolikhet kan fastställa dessa värjor som drabantvärja m/1701
110000 SEK 165000 SEK
127 VÄRJA, SWORD
svensk, för Holstein-Gottorp, 1690-tal, för officer eller drabant, förgyllt mässingsfäste av kavallerimodell, klinga med blodränna och dekorstämplar samt ryggställda F för hertig Fredrik av Holstein-Gottorp (1694-1702), 108 cm, klinga 92,5 cm. Proveniens: Töjhusmuseet Köpenhamn. Den 7 februari 1713 kapitulerade den Holsteinsk-Gottorpska armékåren vid Tönning i Holstein-Gottorp, danskarna tog som krigsbyte bl a 61 värjor av denna modell
80000 SEK 75000 SEK
128 KOMMENDERVÄRJA, OFFICERS SWORD
svensk, tidigt 1700-tal, mässingsfäste, klinga med etsad dekor, Carl XII monogram samt text Vivat Rex Carolus Suecia mit gott wollen wir ……, Gott Ist mit uns darum furcht wir uns nicht für menchen, 99 cm, klinga 82 cm; lindning saknas, senare skruv
12000 SEK 28000 SEK
129 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, 1700-talets mitt, förgyllt fäste, klinga med dekor av mässing, 99 cm, klinga 83,5 cm; skador
8000 SEK Not Sold
130 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, ca 1800, förgyllt mässingsfäste, klinga med skarp ås, 99 cm, klinga 84 cm
7000 SEK 7000 SEK
131 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, tidigt 1800-tal, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor av sveriges vapen mm, balja, 95 cm, klinga 80 cm; klinga med rostskador. Blade with rustdamages
5000 SEK 6000 SEK
132 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA
svensk, tidigt 1800-tal, förgyllt fäste, klinga med etsad och förgylld dekor, 100cm, klinga 85,5 cm; klinga med smärre rostskador. Blade with small rust damages
6000 SEK 6500 SEK
133 PALLASCH
svensk, m/1773 för Norra Skånska Kavalleriregementet, Livregementet till häst och Östgöta Kavalleriregemente, mässingsfäste med bortslipade kronor, 117 cm, klinga 99 cm; parerplåt med lagning, Shell with repaire
7000 SEK 8500 SEK
134 SABEL
svensk, för underofficer eller officer, 1780-tal, mässingsfäste, klinga med rester av text, bl a: … hjältemod till … med guds hjälp fienden för.. Ande.. Benedictius Andersson.. Julii 1789 …, 82 cm, klinga 70 cm; slitage. Worn
6000 SEK 8000 SEK
135 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, m/1807 för infanteriet, klinga av kavallerityp, balja, 92 cm, klinga 79,5 cm; baljans doppsko saknas, varhaken med lagning. Scabbard with damages, lower scabbard mount missing
4000 SEK 3000 SEK
136 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk, m/1807 för infanteriet, klinga av kavallerityp, 91 cm, klinga 77,5 cm
3000 SEK 3200 SEK
137 OFFICERS SABEL, SABRE
svensk, tidigt 1800-tal för Livregementets husarer, damaskerad klinga, mässingsbalja med spår av förgyllning, släpskon signerad Dinger (otydligt) verksam i Eskilstuna, 89 cm, klinga 76 cm; handbygel kompletterad under brukstid. Knuckle guard an old replacement
4000 SEK 5000 SEK
138 OFFICERS SABEL, SABRE
svensk, ca 1820-30 för husar, klinga med etsad dekor av Carl XIV Johans monogram mm, 88 cm, klinga 74,5 cm
2500 SEK 2500 SEK
139 KAVALLERIOFFICERSSABEL
svensk, empire, förgyllt fäste och baljbeslag, klinga med etsad, förgylld och blånerad dekor av Carl XIV Johans monogram, kronprins Oscars monogram, Sveriges och Norges vapen. 96 cm, klinga 83 cm
25000 SEK 30000 SEK
140 KAVALLERIOFFICERSSABEL
svensk, empire, modell använd främst av officerare vid Livregementets Dragoner, förgyllt fäste och baljbeslag, damaskerad klinga, klingrygg märkt Liljedahl Stockholm. Ansatsen stpl Hasselberg Sthlm ( ? ), etsad och förgylld dekor av sjöbatalj, landskap med kavalleri- och infanteriförband, Sveriges och Norges vapen mm, 94 cm, klinga 80 cm, bredd vid fästet 39 mm
75000 SEK 92000 SEK
141 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1830-40, modell använd bl.a vid kronprins Oscars (1) stab, mässingsfäste, klinga med etsad, förgylld och blånerad dekor med Carl XIV Johans och kronprins Oscars monogram, Sveriges och Norges vapen, säkerligen etsad av Liljedahl, Stockholm, 97 cm, klinga 84 cm; sidobygel med brott
2500 SEK 3500 SEK
142 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1820-30 tal, 92 cm, klinga 79 cm; fästet med lagningar: Hilt repaired
1500 SEK 1700 SEK
143 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1830-40 tal, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor, 96 cm, klinga 81 cm; baljan ej ursprunligt tillhörande, läder defekt
1500 SEK 2000 SEK
144 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, 1850-tal, förgyllt fäste, Wahlfeldts klinga, balja, 93 cm, klinga 77 cm; Balja med skador. Scabbard with damages
1500 SEK 2200 SEK
145 OFFICERSABEL, SABRE
svensk m/1859 för infanteriet, damaskerad klinga, Solingen, etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 95,5 cm, klinga 83 cm
3000 SEK 3500 SEK
146 OFFICERSSABEK, SABRE
svensk, m/1859 för infanteriet, klinga märkt Eisenhauer Schlagfrei, etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 89 cm, klinga 76,5 cm; baljan med skador. Scabbard with damages
1700 SEK 2200 SEK
147 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, förgyllt fäste märkt C A Ek, klingan märkt C A F Ek, etsad dekor av Konungen och Färderneslandet, 90 cm, klinga 77 cm, balja för jägmästare
3000 SEK 10000 SEK
148 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2500 SEK 3700 SEK
149 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 99 cm, klinga 86 cm
2000 SEK 3000 SEK
150 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, tysk tillverkning, balja efter 1912, 106 cm, klinga 93 cm; skador. Damages
1700 SEK 1700 SEK
151 MANSKAPSSABEL, TROOPERS SABRE
svensk, m/1814 för dragoner, klingrygg med text Manufacture de Solingen, balja, 101 cm; betydande skador, delar saknas. Heavy damages, small parts missing
1000 SEK 1000 SEK
152 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1825 för kavalleriet, nummerriktig balja märkt 24R B No 18 samt tillverkare Zetterberg (Eskilstuna), 103 cm
4000 SEK 4200 SEK
153 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, nummerriktig balja N.192, 101 cm
1500 SEK 1700 SEK
154 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, nummerriktig balja efter 1912, T2 /2 No 37, 101 cm
1500 SEK 2000 SEK
155 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1864 för kavalleriet, balja efter 1912, 104 cm
1500 SEK 2000 SEK
156 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1867 för kavalleriet, nummerriktig balja efter 1912, A4 /6 No 3, 105 cm; slitage. Worn
1200 SEK 2000 SEK
157 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, G E Svalling Rosenfors, balja efter 1912, 96 cm
1500 SEK 1700 SEK
158 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna, balja efter 1912, 110 cm
1200 SEK 1700 SEK
159 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna, balja efter 1912, 109 cm; worn
1200 SEK 1200 SEK
160 SCABBARDS (2)
svenska, m/1867, 94 cm, m/1893, 98 cm, efter 1912
1000 SEK 1100 SEK
161 SABEL, SABRE
svensk, m/1846 för flaggunderofficer, fäste och baljbeslag i mässing, 87 cm, klinga 73 cm
5000 SEK 4000 SEK
162 SJÖOOFICERSSABEL
svensk, 1860-tal, fäste med Carl XV monogram, fäste och baljbeslag i förgylld mässing, 87 cm, klinga 74 cm; Scabbard with damages
5000 SEK 8000 SEK
163 SJÖOFFICERSSABEL
svensk, 1860-70 tal, förgyllt fäste och baljbeslag, fästet med stämpel J A Ek, damaskerad klinga märkt J A Heinkell Solingen, Eisehauer, etsad dekor med Konungen och Fäderneslandet, 94 cm, klinga 81 cm, balja med brott, scabbard brooken
8000 SEK 12000 SEK
164 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, 1800-talets senare hälft, fäste och balja med förgylld dekor, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, 78 cm, klinga 66 cm, baljans munbleck märkt G Kff, Kaptenen Govert Kempff 1851-1939,
5000 SEK 8000 SEK
165 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915, E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja med ägarmonogram SC, 88 cm, klinga 75 cm
3000 SEK 4000 SEK
166 POLIS SABEL, SABRE
svensk, 1900-talets första hälft, fäste och baljbeslag i mässing, munbleck med gravyr: Rikspolisstyrelsen Carl G Persson 31 mars 1978, 77 cm, klinga 64,5 cm
1500 SEK 1700 SEK
167 POLISSABEL, SABRE
svensk, 1900-talets första hälft, fäste och baljbeslag i mässing, fästets kappa med text GÖTEBORGS POLISDISTRIKT, balja märkt 390, 78 cm
1200 SEK 1200 SEK
168 SCHASHKA
Russian-Caucassian, mounts in silver with niello decoration, russian makers mark, Solingen blade with russian eagle and text, 90,5 cm, blade 75 cm
40000 SEK 70000 SEK
169 SWORD
early 19-th century, hilt in gilded brass, shell with engraved text Edouard Bovet, blade with etched, gilded and blued decoration, scabbard, 97 cm, blade 82 cm
25000 SEK Not Sold
170 S:T ANNE BRAVERY SHASHKA
Russian, pattern 1881, for officer, hilt with text: For bravery, cap with S:t Anne badge, blade with etched decoration of the russian eagle, scabbard, 91,5 cm, blade 78 cm; damages
45000 SEK Not Sold
171 OFFICERS SABRE
Russian, pattern 1913 for infantry, hilt with Nicholaus II monogram, blade by W K & Cie Solingen, etched decoration with Nicholaus II monogram and the russian eagle, scabbard, 100 cm, blade 86 cm
30000 SEK 40000 SEK
172 OFFICERS SABRE
Russian, pattern 1913 for infantry, hilt with Nicholaus II monogram, blade by Alex Coppel Solingen, etched decoration with Nicholaus II monogram and the russian eagle, scabbard, 96 cm, blade 82 cm
30000 SEK 38000 SEK
173 SHASKA
Russian, pattern 1909, hilt with removed czar monogram, blade by E&F Hörster Solingen, etched decoration, scabbard, 95 cm, blade 81 cm
20000 SEK 20000 SEK
174 SHASKA
Russian, pattern 1909, hilt with Nicholaus II monogram, Solingen blade with etched decoration, Nicholaus II monogram and the russian eagle, scabbard, 96 cm, blade 82,5 cm; scabbard with small damages
20000 SEK Not Sold
175 SHASHKA
Polish, 1944, hilt with mounts in brass, cap with the Polish eagle, blade dated 1944, scabbard, 94 cm
20000 SEK Not Sold
176 SCABBARD
Russian, for cutlass m/1810, 55 cm
2000 SEK 3200 SEK
177 OFFICERS SWORD
1723, hilt in brass,blade with etched decoration Sohlingen, 1723, monogram with crown and double eagle, 99 cm, blade 81 cm
12000 SEK 28000 SEK
178 SWORD
mid 18th century, 1700-talets mitt, hilt in brass with Polish-Saxonian coat of arms, blade with text in brass ME FECIT BERLIN, 94 cm, blade 80,5 cm
18000 SEK 32000 SEK
179 CAVALRY SWORD
Prussian, m/1735, excavated condition, brass hilt, 106,5 cm
8000 SEK 8000 SEK
180 SWORD WITH PART OF BLADE
Preussian, m/ 1732 for cuirassiers, in excavated condition, 89 cm
8000 SEK 13000 SEK
181 BROADSWORD
Scottish, late 18th century, sent 1700-tal, iron hilt, blade with etched decoration GR with crown, 96 cm, blade 83 cm; later pommel, quillon missing
4000 SEK 15000 SEK
182 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1773 för kavalleri, mässingsfäste, klinga med stämpel BS samt Christian 7 monogram, 115 cm, klinga 98 cm; kavel med slitage. Grip worn
10000 SEK 9500 SEK
183 SABEL, SABRE
dansk, m/1802 för artilleriet, klinga med stämpel Fredriksvaerk, balja, 91 cm, klinga 77 cm
6000 SEK 5000 SEK
184 MANSKAPSSABEL, SABRE
dansk, m/1808 för dragon, balja, 99,5 cm, klinga 85 cm; kavellindning saknas, balja med smärre skador samt äldre laging. Scabbard with nicks and old repaire
3000 SEK 10000 SEK
185 SABEL, SABRE
dansk, m/1843, Fredriksvaerk 1851, balja, 103,5 cm, klinga 89,5 cm
2000 SEK 1700 SEK
186 MANSKAPSSABEL
norsk, m/1888 för kavalleriet, 1893 nr 1682, 99,5 cm; smärre skador. Small damages
1000 SEK 1700 SEK
187 CUIRASSIER OFFICERS SWORD
French, back of blade with text Klingenthal 1814, hilt probaly 20th century, gilded brass with the coat of arms of France and Savoie, 112 cm, blade 96 cm
6000 SEK 11000 SEK
188 TROOPERS SABRE
French, ca 1795, light cavalry, knuckle guard with text ??BREAS, brass mounts, scabbard, 96 cm, blade 82 cm; upper scabbard mount with small repaire
7000 SEK 9000 SEK
189 TROOPERS SWORD
French, m/1790, De chasseur à cheval, scabbard, 107 cm, klinga 92 cm
5000 SEK 5000 SEK
190 TROOPERS SWORD
French, model AN IX (1802), dragon, blade with makers mark Klingenthal, scabbard, 101 cm, blade 88 cm; scabbard-leather possibly later, small damages
7000 SEK 8000 SEK
191 TROOPERS SWORD
French, model AN XIII, heavy cavalry, Manuf de Chatellerault 1836, scabbard, 110 cm; gripbound missing
4000 SEK 4500 SEK
192 TROOPERS SWORD
French, m/1816, heavy cavalry, Manuf de Klingenthal 1822, scabbard, 112 cm; gripbound missing, scabbard with deep rustdamages
3000 SEK 4700 SEK
193 OFFICERS SABRE
French, ca 1810-30, for lancer, hilt in iron, 96 cm, blade 82 cm; scabbard with cracks and heavy damages
3000 SEK 6500 SEK
194 TROOPERS SWORD
Chilean, early 20th century, French made, hilt in iron, back of blade with makers mark Chatellerault JH, scabbard, 105 cm; damages
1200 SEK 1600 SEK
195 TROOPERS SABRE
Prussian, Blucher pattern 1811, for cavalry, sabre and scabbard with number P.D.1.128, 95 cm
4000 SEK 4700 SEK
196 CAVALRY SABRE
Austrian, first half of the 19th century, 1800-talets första hälft, hilt in iron, blade with etched decoration of eagle, back of blade with text Steyert MH 30, scabbard, 92 cm, blade 80 cm
8000 SEK 14000 SEK
197 SABRE
mid 18th century, 1700-talets mitt, hilt i gilded brass, oriental watered blade with text, 91 cm, blade 76,5 cm; rustdamages
15000 SEK 18000 SEK
198 OFFICERS SABRE
possible Austrian, late 18th century, sent 1700-tal, hilt in brass, scabbard later, 86 cm, blade 72,5 cm
2000 SEK 3000 SEK
199 MAGNATE SABRE
Hungarian, 19th century, 1800-tal, hilt and scabard with gilded mounts, blade with etched decorations of Franz Joseph I monogram etc, 89 cm, blade 75 cm
10000 SEK 14000 SEK
200 OFFICERS SABRE
first half of the 19th cenury, 1800-talets första hälft, hilt and scabbard in brass, 97 cm, blade 83 cm; grip with small damages
3000 SEK 4200 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(101-200 av totalt 419)