Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Auktion 25 den 24 november
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 101-200 av totalt 481)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
101 FLINTLOCK WENDER SPORTING GUN
d b, mid 18th century, 1700-talets mitt, one barrel rifled, brass mounts, 120 cm; mainspring defect, butt rebuilt during period
8000 SEK 12000 SEK
102 SNAPHAUNCE LOCK
late 17th century, sent 1600-tal, signed AUGUSTINUS LANGE, monogram with crown, lenght 17 cm, turkish barrel with decorated with silver, later stock, 130 cm
8000 SEK 13000 SEK
103 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION SPORTING GUN
ca 1800, omändrat från flintlås, lås signerat GEZELIUS (Nils G född 1749, mästare i Söderhamn ca 1777, flyttade till Åbo 1800), damaskerad pipa, stålbeslag, 129 cm; stockskador, kantbit av stocken vid kammaren saknas (ca 12x1 cm)
5000 SEK 10000 SEK
104 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
svenskt, omändrat från flintlås, lås signerat Utterberg Norrkiöping (Peter U född 1703 troligen död i Stockholm 1800 vid 97 års ålder) pipa märkt 1646, graverade stålbeslag, 120 cm; smärre skador. Hanen stannar ej i säkringsläge. Small damages
4000 SEK 7000 SEK
105 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION SPORTING GUN
1800-tal, ändrad från flintlås,damaskerad pipa med text: 1810 Reinhold Robsahm Hofjägare, tumplåt i form av silverkrona, på kolven inlagd silverbricka med text C.M. af ROBSON 1826, stålbeslag, 113 cm; korn samt del av laddstock saknas, Historik: Carl Magnus af R 1776-1840, var en av stiftarna till Jägarförbundet 1831.
5000 SEK 4500 SEK
106 SLAGLÅSGEVÄR; PERCUSSION GUN
svenskt, 1800-talets mitt, åttkantig pipa i mässing, 114 cm; framstock med smärre skador. Small damages
2000 SEK 1500 SEK
107 PERCUSSION RIFLE
German, ca 1850, Barrel with text ST HEY M JUN IN SUHL, engraved steelmounts, 118,5 cm, cal ca 8 mm
5000 SEK 8000 SEK
108 PERCUSSION TARGET RIFLE
Tyrolean, brass mounts, stock dated 1852, 105 cm; lock and old replacement, stock with damages
4000 SEK 4700 SEK
109 PERCUSSION RIFLE
converted from flintlock, ca 1800, barrel signed Soelner in Krembs, brass mounts, 104 cm, cal ca 14 mm; trigger guard an old replacement, damages, repaires, end of stock (3 cm) missing
3000 SEK 6500 SEK
110 CHAMBER LOADING SPORTING GUN
English, mid 19th century, 1800-talets mitt, signed CONWAY MANCHESTER, engraved steel mounts, 122 cm
7000 SEK 11000 SEK
111 FOUR BARREL PERCUSSION SPORTING GUN
Belgian, mid 19th century, 1800-talets mitt,twist barrels signed in gold on the rib Lepage a Liege Brevete, engraved lock and steel mounts, 117,5 cm; minor damages
20000 SEK 34000 SEK
112 D.B PERCUSSION RIFLE
Hungary, ca 1850, lock signed MÜLLER SCAKBERENY, barrels with text C s AKBERENY, engaved steel mounts, 98 cm
8000 SEK 21000 SEK
113 D.B PERCUSSION SPORTING GUN
English, mid 19th century, 1800-talets mitt, twist barrels signed in gold on the rib JOSEPH MANTON LONDON, engraved steel mounts, 118 cm; small damages
7000 SEK 9500 SEK
114 D.B PERCUSSION RIFLE
one barrel rifled, ca 1850, lock signed I C IESSEN SLAGELSE, engraved steel mounts, butt with engraved silver plate, 121 cm, rifle ca 14 mm; stock with repaires
5000 SEK 11000 SEK
115 D.B PERCUSSION SHOTGUN
German, ca 1850, twist barells signed in silver E F BÜCHEL IN MEHLIS, triggerguard in horn, engraved steel mounts, 122,5 cm; minor damages
3500 SEK 8000 SEK
116 D.B PERCUSSION SHOTGUN
English, ca 1850, signed H James, damascus barrels, engraved steelmounts, 115 cm; ramrod later
2500 SEK 4900 SEK
117 D.B PERCUSSION SHOTGUN
English, ca 1850, damascus barrels, engraved steelmounts, 117 cm; ramrod missing, worn
2000 SEK 4700 SEK
118 COMPOSITE RAPIER
early 17th century, tidigt 1600-tal, steel hilt with thumb guard, blade with makers mark, 109 cm, blade 87 cm; later gripbound
8000 SEK 17000 SEK
119 KAVALLERIVÄRJA
svensk, s.k m/1680, järnfäste med tumbygel, P-stämplad klinga med dekorstämplar, 108 cm, klinga 92 cm, smärre skador. Proveniens: Biby gård, Södermanland
90000 SEK 92000 SEK
120 DRABANTVÄRJA
svensk, m/1701, förgyllt mässingsfäste, klinga med skarp ås och P stämpel, 112 cm, klinga 97,5 cm. Proveniens: Töjhusmuseet, Köpenhamn. En av de värjor som danska tog vid den Gottorpska fästningen Tönningens kapitulation i maj 1713. Identiskt exemplar påträffat i västmanländsk kyrka 2004. Fyndet gör att man med stor sannolikhet kan fastställa dessa värjor som drabantvärja m/1701
110000 SEK 150000 SEK
121 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA, SWORD
karolinsk, tidigt 1700-tal, brännförgyllt mässingsfäste, klinga med etsad dekor Carl XII monogram, Ao 1714, SOLI DE GLORIA, I B (Johan Bertram klingsmed och ståletsare på Vira bruk i Uppland), 101 cm, klinga 85 cm; senare kavellindning
100000 SEK 120000 SEK
122 KAVALLERIOFFICERSVÄRJA
liten modell, tidigt 1700-tal, mässingsfäste, 87 cm, klinga 74 cm
7000 SEK 7500 SEK
123 VÄRJA, SWORD
svensk, 1700-talets första hälft, mässingsfäste av kavalleriofficerstyp, klinga med blodränna och dekorstämplar, 94 cm, klinga 80 cm; parerstänger saknas, skador. Damages, quillions missing
3000 SEK 4000 SEK
124 MANSKAPSVÄRJA
svensk, m/1685 för infanteriet, fäste med dekorstämpel, klinga med P-stämpel samt dekorstämplar,104cm, klinga 89 cm; kavellindning ersatt under brukstid med läder. Proveniens: Hälsingland
15000 SEK 17000 SEK
125 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 90 cm, klinga 74 cm, smärre skador. Small damages
3000 SEK 4000 SEK
126 HUGGVÄRJA, CUTLASS
svensk, m/1832 för flottan, omändrad infanterimanskapsvärja m/1685, 87 cm, klinga 74 cm
3000 SEK 4200 SEK
127 VÄRJA; SWORD
dansk, m/1701 för infanteriet, klinga med etsad dekor av Frederik IV monogram, 90 cm, klinga 77 cm; senare lindning. Later gripbound
7000 SEK 12000 SEK
128 KAVALLERIMANSKAPSVÄRJA,TROOPERS SWORD
svensk, m/1729, mässingsfäste, klinga med P-stämpel samt dekorstämplar, 114 cm, klinga 97,5 cm; klinga med smärre rostskador
20000 SEK 34000 SEK
129 PALLASCHKLINGA
svensk, 1770-tal, P-stämplad, tånge med stämplar GBD (Gebrüder Dinger) samt smedstämpel IAD (Johan Abraham Dinger 1741-1786, verksam i Eskilstuna), 118 cm, klinga 100,5 cm
4000 SEK Not Sold
130 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1770 för dragoner, 102 cm, klinga 89 cm; blad med smärre hack. Blade with nicks
6000 SEK 7000 SEK
131 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1790, s.k. Svensksunds-sabel, förgyllt mässingsfäste med Gustaf III emblem, klinga med fem blodrännor, 86,5 cm, klinga 74 cm. Historik: Utdelad till officer som deltagit i slaget vid Svensksund
10000 SEK 15000 SEK
132 UNDEROFFICERSVÄRJA, SWORD
svensk m/1807 för infanteriet, klinga av kavallerityp, 91,5 cm, klinga 76 cm
2500 SEK 2700 SEK
133 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, fäste sent 1700-tal, klingan tidigt 1700-tal, 101 cm, klinga 85,5 cm; fäste med skador, senare lindning. Hilt with damages, later grip bound
4000 SEK 7000 SEK
134 INFANTERIOFFICERSVÄRJA, SMALL SWORD
svensk, ca 1800, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor av tre kronor mm, 98 cm, klinga 81,5 cm; smärre rostskador, handbygel med mindre spricka. Small damages
3000 SEK 3000 SEK
135 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1859 för infanteriet, damaskerad klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 93 cm, klinga 80 cm; balja med tryckskador. Scabbard with damages
1500 SEK 2200 SEK
136 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, sent 1800-tal, för infanteriet, förgyllt fäste, G E Svalling, Mölntorp, balja, 99 cm, klinga 86 cm
1700 SEK Not Sold
137 SABEL, SABRE
svensk, ca 1900, fäste och baljbeslag med förgylld dekor, fäste med Oscar II monogram samt stämpel J A Ek, klinga med Jernaktiebolagets stämpel (Eskilstuna), etsad dekor med Konungen och Fäderneslandet, balja, 92 cm, klinga 79,5 cm; small damages
5000 SEK 4000 SEK
138 UNIFORMSVÄRJA, SABRE
svensk, m/1824 för sjöofficer, fäste och baljbeslag av förgylld mässing, klinga med etsad, förgylld och blånerad dekor av Karl XIV Johans monogram, Sveriges och Norges vapen mm, 82,5 cm, klinga 70 cm. Proveniens: Enligt familjetradition gåva till fältpräst Agaardh
10000 SEK 11000 SEK
139 UNIFORMSVÄRJA, SABRE
svensk, m/1824 för sjöofficer, fäste och baljbeslag av förgylld mässing, klinga med etsad dekor av Karl XIV Johans monogram, Sveriges och Norges vapen mm, balja, 90 cm, klinga 78 cm; kavel med lagning. Grip with repaire
5000 SEK 4000 SEK
140 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, ca 1860-70, förgyllt fäste och baljbeslag, 87 cm, klinga 73,5 cm; personnummer märkt. Later engaved number
4000 SEK 4200 SEK
141 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 89,5 cm, klinga 74,5 cm
3000 SEK 3750 SEK
142 SJÖOFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1915,E Svalling Eskilstuna, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 88 cm, klinga 75 cm
2500 SEK 4000 SEK
143 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna, fästets kappa med ägarmonogram ÅW (Överste Åke Wahlgren, A3) balja efter 1912, 107 cm, klinga 93 cm
2000 SEK 2000 SEK
144 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna, balja efter 1912, 107 cm, klinga 93 cm
2000 SEK 4700 SEK
145 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, s k bröllopssabel, balja efter 1912, 107 cm, klinga 93 cm
2000 SEK 3500 SEK
146 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 94 cm, klinga 79,5 cm
2000 SEK 3500 SEK
147 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100,5 cm, klinga 86,5 cm; skruvar till baljans munbleck saknas, klingan slipad
1800 SEK Not Sold
148 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912,99,5 cm, klinga 86; worn, sliten
1800 SEK Not Sold
149 OFFICERS SABEL, SABRE
svensk, m/1899 för infanteriet, klingan märkt Solingen, tre kronor samt 56, etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 91,5 cm, klinga 79 cm, tillverkning efter 1950
1800 SEK Not Sold
150 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, balja, 92 cm, klinga 78,5 cm; kaveltråd samt en munblecks skruv saknas
1500 SEK 1500 SEK
151 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, fäste med ägarmonogram SLH, balja, 101 cm, klinga 86,5 cm
2000 SEK 1500 SEK
152 OFFICERSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, balja efter 1912, 94 cm, klinga 80 cm, tillverkning efter 1950
1800 SEK 1800 SEK
153 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1791 för husar, P-stämplad klinga, 100 cm; skador, klinga med hack
1500 SEK 2200 SEK
154 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1807 för kavalleriet, Zetterberg (Eskilstuna), balja, 102 cm
4000 SEK 4200 SEK
155 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1825 för kavalleriet, Zetterberg (Eskilstuna), balja, 104 cm
3000 SEK 4000 SEK
156 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja efter 1912, 103 cm; en baljskruv saknas. One screw on scabbard missing
1500 SEK 1700 SEK
157 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1854 för kavalleriet, balja efter 1912, 101 cm
1500 SEK 1500 SEK
158 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1867 för kavalleriet, balja efter 1912, 104 cm
1500 SEK Not Sold
159 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna, balja efter 1912, 109 cm
1200 SEK 1500 SEK
160 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, nummerriktig balja K7 No 743, 109 cm; lackerad balja. Scabbard painted black
1200 SEK 2000 SEK
161 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, G E Svalling, Rosenfors, balja efter 1912, 110 cm
1200 SEK 1200 SEK
162 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, G E Svalling, Rosenfors, balja, Svalling Eskilstuna, efter 1912, 108,5 cm
1200 SEK 1200 SEK
163 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling, Eskilstuna, balja efter 1912, 110 cm
1200 SEK 900 SEK
164 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, balja, 102 cm
1500 SEK 1500 SEK
165 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1831 för artilleriet, nummerriktig balja, A5 No 88, 101 cm
1500 SEK 1200 SEK
166 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, balja, 95 cm
1500 SEK 1200 SEK
167 MANSKAPSSABEL, SABRE
svensk, m/1889 för artilleriet, balja, 94,5 cm
1500 SEK 1500 SEK
168 OFFICERS SABRE
Russian, first half of the 19th century, gilded hilt worn, blade and scabbard german, blade with etched decoration, back of blade with makers mark Schwerdfeger in Frankfurt, scabbard in brass, 97,5 cm, blade 84 cm
30000 SEK 62000 SEK
169 OFFICERS SABRE
Russian, early 19th century, hilt and scabbard in gilded brass, langet on hilt with the letter A (Alexander I 1801-1825), blade with etched, gold and blued decorations, back of blade with russian letters, 100,5 cm, blade 86,5 cm
75000 SEK 135000 SEK
170 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for officers, hilt with makers mark, blade with etched decorations by J E BLECKMAN SOLINGEN, scabbard, 91,5 cm, blade 77,5 cm; hilt slightly bent
8000 SEK 20000 SEK
171 S:T ANNE SHASHKA
Russian, pattern 1909 for officers, hilt with Alexander III monogram and S:t Anne badge in enamel, grip in horn, blade E & F HÖRSTER SOLINGEN with etched decoration, 92 cm, blade 78 cm
40000 SEK Not Sold
172 SHASHKA
Russian, pattern 1909, hilt with Nicholaus II monogram, back of blade with makers mark, etched gilded and blunened decoration of the russian eagle, scabbard, 97 cm, 83,5 cm; damages
20000 SEK 36000 SEK
173 SHASHKA
Russian, pattern 1909, hilt with removed czar monogram, blade by GUTTL OSTHOFF SOLINGEN, etched decoration with Nicholaus II monogram and russian eagle, scabbard, 93 cm, blade 79 cm
15000 SEK 19000 SEK
174 SHASHKA
Russian, pattern 1909 for officers, hilt with Nicholaus II monogram, blade with etched decoration of Nicholaus II monogram and russian eagle, backof blade with makers mark, scabbard, 93 cm, blade 78 cm; blade with rustdamages
7000 SEK 6000 SEK
175 SHASHKA
Russian, pattern 1881 for dragoon troopers, hilt with makers mark, blade dated 1915, 95,5 cm, blade 81 cm; leather on scabbard with damages
4000 SEK Not Sold
176 OFFICERS SABRE
Russian, pattern 1913 for infantry, hilt with Nicholaus II monogram, blade W K & Cie Solingen, etched with Nicholaus II monogram and the russian eagle, scabbard, 100 cm, blade 86 cm
30000 SEK 75000 SEK
177 OFFICERS SABRE
Russian, pattern 1914 for the navy, hilt with Nicholaus II monogram, blade with russian makers mark, tang dated 1916, etched decoration with Nicholaus II monogram and the russian eagle, scabbard, 96 cm, blade 80,5 cm
25000 SEK 75000 SEK
178 SHASHKA
Russian/Soviet Union, for troopers, 94 cm, blade 80 cm
3000 SEK Not Sold
179 SHASHKA
Soviet Union, hilt CCCP No 2024, blade dated 1930, 91,5 cm
1500 SEK 1500 SEK
180 PALLASCH, SWORD
dansk, m/1797 för kavalleriet, 112 cm, klinga 94,5 cm, repaires, pommel posibly later
6000 SEK 6000 SEK
181 OFFICERS SABRE
dansk, tidigt 1800-tal för husar, mässingsfäste, klinga med etsad dekor av danska vapnet mm, 100 cm, klinga 88 cm
4000 SEK 7000 SEK
182 OFFICERS SABRE
ca 1800, hilt and scabbard in brass, blade with etched decorations, 96 cm, blade 83 cm; damages
3000 SEK 9000 SEK
183 OFFICERS SABRE
ca 1800, hilt and scabbard in brass, blade with etched decorations, 98 cm, blade 86 cm; damages and repaires
2000 SEK 8500 SEK
184 OFFICERS SABRE
ca 1830, hilt and scabbardmounts in brass, 97 cm, blade 84 cm
2500 SEK 4000 SEK
185 OFFICERS SABRE
French, AN XI, ca 1840, scabbard, 94 cm, blade 80 cm
2000 SEK 4200 SEK
186 OFFICERS SABRE
English, mid 19th century, 1800-talets mitt, hilt in iron, blade with etched decoration, scabbard, 90 cm, blade 77 cm; grip with repaires
2500 SEK 3200 SEK
187 OFFICERS SABRE
Austrain, mid 19th century, 1800-talets mitt, etched blade with text Glüch auf Gott segne Ungar …., scabbard, 91 cm, blade 77,5; damages, repaires
2000 SEK 5500 SEK
188 NAVAL OFFICERS SABRE
English, second half of the 19th century, 1800-talets senare hälft, hilt and scabbard mounts in brass, blade by E M DAVIS JAMES St LIVERPOOL, etched decorations, 94 cm, blade 80,5 cm
3000 SEK 2200 SEK
189 CURASSIER OFFICERS SABRE
German, 20th century, hilt in brass, scabbard, 101 cm, blade 86 cm; grip monogram missing
2000 SEK 3700 SEK
190 OFFICERS SABRE
German, 20th century, m/1889 for infantry, scabbard, 86 cm, blade 71,5 cm; grip monogram missing
2000 SEK Not Sold
191 SABRE
German, pattern 1889, blade with etched decorations and text Oldenb. Drag. Regt. No 19, scabbard, 91,5 cm
3000 SEK 3700 SEK
192 OFFICERS SABRE
French, m/1822, scabbard, 102 cm, blade 88 cm; scabbard with rustdamages
1200 SEK 1200 SEK
193 CURASSIER SWORD
French, pattern 1854, hilt in brass, 113 cm
1500 SEK 1700 SEK
194 TROOPERS SABRE
French, light cavalry, m/1822-1883, scabbard, 101 cm
1500 SEK 2000 SEK
195 TROOPERS SABRE
French, artillery, m/1829, scabbard; later grip leather
1500 SEK 2000 SEK
196 TROOPERS SABRE
possibly english, husar m/1788, 100 cm, blade 86 cm; lower part of scabbard with hole
3000 SEK 4700 SEK
197 TROOPERS SABRE
English, pattern 1796, light cavalry, swedish pattern 1808, scabbard, 95 cm; damages, scabbard with old repaire
1500 SEK 4000 SEK
198 TROOPERS SABRE
Prussian, Blucher pattern 1811 for cavalry, 92,5 cm, hilt with marks, FW 53, sabre and scabbard with number 9.P.6.2. 802R1
3000 SEK 7000 SEK
199 TROOPERS SABRE
Prussian, Blucher pattern 1811 for cavalry, 95 cm, sabre and scabbard with different numbers
3000 SEK 4500 SEK
200 MANSKAPSSABEL, SABRE
dansk, för lansiär m/1816, fästet omändrat med extra byglar, klingan märkt Frederiksvaerk, balja, 101 cm; kavel med slitage, grip worn
4000 SEK 9000 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(101-200 av totalt 481)